Istanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Müsiad işbirliğiyle, Basım Yayım ve Medya Sektör zirvesinin bir parçası olarak, 17-19 Kasım tarihlerinde üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde Türkiye’de Sinema Tarihi başlığıyla bir sempozyum düzenleniyor. Sinemamızın 100. yılında yapılan anlamlı faaliyetlerden biri olarak görülen sempozyumda, değişik başlıklar altında gerçekleştirilecek panellerde Türk sinema tarihinin değişik veçhelerinin yanında farklı alanlarda da oturumlar yapılacak. 17 Kasım Pazartesi öğlen yapılacak açılış ve protokol konuşmalarını Türk sineması sergisinin açılışı ve uzman Gözde Sunal’ın yöneteceği film ekibiyle söyleşi takip edecek. Daha sonra yer alacak Türk Sinemasında Dağıtım ve Salon Sorunları panelinde, yapımcı Mahmut Özden’in yöneticiliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema genel müdürü Mesut Cem Erkul, yönetmenler İsmail Güneş ve Faysal Soysal, Avşar sinemaları genel müdürü Murat Çiçek ve dağıtımcı Adnan Şapçı, özellikle yerli filmlerin yaşadığı dağıtım ve yeterli gösterim salonları bulma sorunlarını masaya yatıracak.

18 Kasım Salı günü sabah yer alan ve ülkemizde sinema tarihinin başlangıcına değin tartışmalar; bu tarihin yazımına ilişkin sorunlar; dil, arşiv, belge ve yöntem yetersizlikleri ve Türk sinema tarihinin yazımında yeni yöntem arayışlarının ele alınacağı, Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Fakültesi başkanı Doç. Rıdvan Şentürk’ün yöneteceği Türk Sinema Tarihi Yazımı ve Sorunları panelinin konuşmacıları arasında Prof. Peyami Çelikcan, Barış Saydam, Burçak Evren ve İhsan Kabil bulunuyor. Öğleden sonra, Türk sinemasında dil, estetik ve kimlik arayışı konularının tartışılacağı ve Yrd. Doç. Ebru Karadoğan İsmayilov’un yöneteceği paneldeki konuşmacılar Doç. Şükrü Sim, Yalçın Lüleci, Prof. Asuman Suner ve Ali Özüyar.

19 Kasım Çarşamba sabahı sinemamızda geleneksel-modern çatışması, Batılılaşma kurgusu ve toplumsal/tarihi kimlik konularının değerlendirileceği Yrd. Doç. Nejat Çetinok’un yöneteceği Türk Sinemasında Modernleş(tir)me paneline Prof. Nezih Erdoğan, Doç. Ayşe Kanbur ve Prof. Savaş Arslan katılıyorlar. Öğleden sonra ise, Doç. Ala Sivas Gülçur’un yöneteceği sinemamızın toplumsal tarihi, Türk sinemasında Doğu-Batı algısı, din olgusu, ulusallık, propaganda, toplumsal cinsiyet konuları üzerinden okunup tartışılacağı Türk Sineması ve Toplumsal Tarih panelinin katılımcıları Prof. Nigar Pösteki, Prof. Asuman Suner, Doç. Rengin Ozan ve Ali Özüyar.

Türkiye’deki toplumsal değişim ve dönüşüme paralel olarak, sosyolojik unsur ve değerlerin sarmalındaki sinemamızın tarih algısı ve yazımı da bu mecrada eleştirel olmaktan çok, konformist olarak vücut bulmuştur. Köklü bir devlet geleneğinden gelip gözünü kendine oldukça yabancı değerlerin makes bulduğu farklı bir yere dönen toplum yapımızın kültür faaliyetleri de o yönde bir ruh ve beden kazanma yolunu tutmuştur. Modern sanatların en başta gelenlerinden ve kitleselliğiyle öne çıkan sinema, göstermeci boyutuyla gündelik hayata damgasını vurmuştur. Bu süreçlerin bir nebze olsun değinilip tartışılacağı bir dizi panelin, sinemamızın kimlik ve zihniyet sorunlarına olabildiğince ışık tutması beklenebilir ve Ticaret Üniversitesi ve Müsiad’ın işbirliğiyle ortaya konan toplantıların etkin ve verimli olacağı ortadadır.  

33 kere görünlülendi