YORUM (İlteriş Bülent AYDIN)

Heyecanla okuyup neticelendirdiğim bir eser oldu. Üslup akıcı, sıcak, samimi; çeviri problemsiz.

              Dünyanın dört tarafına dağılan, kültürler-ekonomiler-güçlü ordular oluşturup devletler kuran; ırkların, toplumların, medeniyetlerin daha çok siyasi anlayışı üzerine bir felsefe oluşturan yazar bu bağlamda kahramanını farklı isimler verdiği ülkeler arasında dolaştırıp küçük maceralar ile karşılaştırmış.  

 

            Aydınlanmacı Profesör kendi ülkesi(askeristan) ve gezdiği ülkelerin(emekistan, özgüristan, yararistan kibiristan vs…) hiçbirinin yönetim tarzından memnun kalmamıştır. Bu ülkelerin rejimleri dünyada yaşanan ve yaşanmakta olan; kapitalizm, kominizm, polis devleti, asker devleti, zümre devleti gibi yönetimlerin aynısıdır ve eleştirel bir tarzla ele alınmıştır. Pesimist olan bir anlayış ile yola çıkılmış ve istenilen-aranılan yaşam tarzı, kanunlar, bakış açıları… hiçbir ülkede bulunamamış. Kadı kızı gibi hepsinin bir kusuru var. Tabi ki bu tablo yazarın bakış açısıdır.

            Kitapta geçen özgüristanda (son aşamalı liberal devlet anlayışı) dahi özgürlüğe zıt olan söylemler var: ”Şimdi poliste özelleştirildi ve fazla mesai ödemeleri durduruldu; bu yüzden polis artık küçük suçlar için insanları tutuklamıyor”      

           Kanaatimce, Ali Şeriati’nin ifadesi ile: İnsan seçebilme özgürlüğünü elinde bulundurduğu ve başkalarının hakkını da kendi hakkı gibi savuna bildiği sürece özgürdür, insandır(islam). Diğer türlü beşerdir(başkalarının ve nefsinin kölesidir.)  Kusursuz bir yönetim muhakkak ki İslamiyettir(Ehli Sünnet Vel Cemaat), müslümanlar kusursuz değildir.    22-12-2013

 

 

ARKA KAPAK

 

“Aydınlanma’nın savunduğu değerlere sıkı sıkıya bağlı bir felsefe profesörü olan Nicholas Caritat, yaşamını sürdürdüğü Askeristan’da askeri cunta tarafından tutuklanmasının ardından direnişçilerin örgütü El tarafından kaçırılıp “olanaklı dünyaların en iyisini” bulmakla görevlendirilir. Voltaire’in Kandid’inin, saflığıyla diledüşmüş iyimser kahramanı “Dr. Pangloss” ada altında yollara düşen profesörümüzün ilk durağı, yararcılığın hüküm sürdüğü Yararistan’dır.”

240 kere görünlülendi