OKAN ÜNİVERSİTESİ 
 4. ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI

Katılım Koşulları 

a) Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya eğitim-öğretim bitişi göz önünde bulundurularak 01 Eylül 2012 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğer kişileri yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorunludur. 

c)Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

ç) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 30 dakikayı aşmamalıdır.

d)Yarışmaya katılacak olan yapımlar üç adet DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı yazılmalıdır. Ayrı bir CD’ye yönetmenin özgeçmişi, bir adet fotoğrafını içeren bilgiler word formatında kaydedilmelidir.

e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması arşivinde saklanır.

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

g) Yarışmanın Seçici Kurulu ön jüri ve esas jüri üyelerinden oluşmaktadır. Yarışmaya katılan kurmaca kısa filmler Öğr. Gör. Duygu Karabayraktar ve Arş. Gör. Burak Kaplan’dan oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Belgesel dalında yarışmaya başvuran filmler ise Doç. Dr. Kağan Olguntürk ve Arş. Gör. Neşe Öztemir’den oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jüri’nin değerlendirmesine sunulmadan elenebilir.

ğ) Yarışmaya başvuran filmlerin ön jüri tarafından incelenmesi sonrasında kurmaca dalında Vecdi Sayar, Prof.Dr. Bülent Vardar, Prof.Dr. Hüsamettin Koçan, Defne Halman, Feza Çaldıran’dan oluşan asıl jüri üyeleri tarafından; belgesel dalındaki filmler ise Adil Yalçın, Yrd. Doç. Dr. Berrin Avcı, Burçak Evren, Kemal Öner ve Bahriye Kabadayı’dan oluşan asıl jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

 h) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde 1.lik ödülü ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde 1.lik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere ‘özel ödül’ler verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.

KURMACA DALINDA

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1.500 TL 
 JÜRİ ÖDÜLÜ : 1000 TL 

BELGESEL DALINDA 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1.500 TL 
 JÜRİ ÖDÜLÜ : 1000 TL 

ı) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

i) Yarışmaya başvuru www.okan.edu.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır. Başvuru sayfasının doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak imzalanarak gönderilmesi zorunludur. Yarışmaya katılacak olan eserler ve yönetmen ve filme dair bilgiler “Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

j) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Nisan 2014 saat 17:00’ye kadardır. Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Yarışma Komitesi’ne,

– Başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,
 – Yapımın üç adet DVD kopyası,
 – Filmden en az bir adet fotoğraf (300 dpi)
 – Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı 
 – Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
 – Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime) teslim etmelidir.

k) Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 25 Nisan 2014 tarihinde www.okan.edu.tr adresinde yarışmaya ait web sayfasında duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. (21 Nisan- Jüri Değerlendirme, 30 Nisan-Ödül Töreni)

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 4. ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI
 BAŞVURU FORMU

Filmin Adı : ……………………………………………………………………….
 Filmin türü: 
 Süre : …………………………………………………………………….
 Yapım yılı ( 01 Eylül 2012’den sonra) : ………………………………………………………

Yönetmenin Adı/Soyadı : ………………………………………………………………………
 Adres : ……………………………………………………………
 Tel : …………………………………… Fax : …………………………………….….
 E-posta : ………………………………. Cep Tel : …………………………….
 Filmografi :……………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………….

Yapımcının Adı :…………………………………………………………………..
 Şirket / Kuruluş :……………………………………………………………………
 Adres :…………………………………………………………
 Tel :……………………. Fax :……………………. E-posta :…………………….……………….
 Senaryo Yazarı :……………………………………………
 Görüntü Yönetmeni.: ..……………………………………….
 Müzik : ………………………………………………………
 Kurgu : ………………………………………………………

 

Öğrencinin 
 Üniversite Adı : ………………………….…….. Fakülte Adı :…………………………………….…… Bölüm Adı : ……………………………………….. 

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kısa Film Yarışması başvuru koşullarını okudum ve kabul ediyorum.

 

Tarih İmza

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI
 Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü 
 Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 677 16 30 (1165-1903) | Faks: 0 (216) 677 16 47
 Başvuru: www.okan.edu.tr 
 Ayrıntılı bilgi: kisafilm@okan.edu.tr

76 kere görünlülendi