Oyunun tuvali feminist bir ton ile biçimlenmiş. Homojen yapının ürettiği ve direttiği fitne-fesat, bir katil kimliğine bürünerek dramatize edilmiştir. Öfkeyi ve cinayeti mahallesine davet eden homojen toplumun büyük bir yanlış içinde olduğu “Mevlana Felsefesi” Türk Doğacılığı ile anlatılmış. Dramı anlatan “Şan” batı müziği ve müstehcen üslup tasavvufun yanında, ahengi bozan bir ritüel oluşturmuş. Oyun zihne hitap etmiyor; çünkü melodram var. Oyuncuların performansı çok iyi, hepsini tebrik ediyorum.

İlteriş Bülent AYDIN/03-10-2012

41 kere görünlülendi