ŞARTNAME

 

ŞARTNAME'Yİ .PDF (ACROBAT READER) DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Çerkes Derneği
Uluslararası Kısa Film Yarışması
Şartnamesi

1.TEMA

2014 yılının Çerkes Soykırımının ve Sürgününün 150. Yılı olması nedeniyle, Çerkes Derneği (Ankara) tarafından “Çerkeslerin Dünü, Bugünü ve Yarını”temalı bir Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

2.AMAÇ

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir:

  • Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün Türkiye ve Dünya kamuoyunda görünür kılınmasına sanatsal faaliyetler yoluyla katkıda bulunmak,
  • Kısa film ve belgesel çekimiyle ilgilenenleri Çerkeslerin sorunlarına yönelik ürünler vermeye teşvik etmek,
  • Çerkes Soykırımı ve Sürgününün tanınmasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek görsel materyal sağlamak.

3.KAPSAM

Çerkes Soykırımının ve Sürgünü’nün 150. Yılı olması nedeniyle düzenlenen yarışmaya katılacak eserler aşağıdaki konu başlıklarından bir ya da birkaçını konu alabilir:

·Çerkes Soykırımı ve Sürgünü

·Çerkeslerin anavatanlarıyla ilişkileri

·Çerkeslerin diasporadaki ve anavatanlarındaki mevcut durumları ve sorunları

-Siyasal,
-Örgütsel,
-Etnik,
-Dilsel,
-Kültürel,
-Sosyal,
-Ekonomik,
-Hukuki, vb.

·Çerkes kimliği,

·Çerkes örgütlenmeleri,

·Çerkeslerin başka halklarla ilişkileri ve etkileşimleri, vb.

4.ORGANİZASYON

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması, Çerkes Derneği (Ankara) tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Ankara’dır.

5.KATILIM

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması, Türkiye içinden ve dışından tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır. Katılım ücretsizdir.

6.KATEGORİLER

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması,

  • Kurmaca,
  • Belgesel ve
  • En İyi Gerçekleşmemiş Senaryo

olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar farklı eserlerle hem kurmaca hem belgesel kategorilerinde birden yarışabilir.

 

1.Kurmaca Kategorisi:

Kurmaca Kategorisi’ne katılacak kısa filmler en çok 20 dakika süreli olmalıdır.

2.Belgesel Kategorisi:

Belgesel Kategorisi’ne karılacak kısa filmler en çok 30 dakika süreli olmalıdır.

3.En İyi Gerçekleştirilmemiş Senaryo:

Türkçe ya da İngilizce dillerinden birisinde yazılmış ve Kurmaca ya da Belgesel Kategorilerinde yapımı gerçekleştirilmemiş bir senaryo olmalıdır.

7.KATILIM KOŞULLARI

·Yarışmaya Şartnamenin Kapsam bölümünde ifade edilen konulardan bir ya da birkaçını işleyen eserler katılabilir. Bu konulardan herhangi birisiyle doğrudan ilişkili olmayan eserler yarışmaya katılmış olsa da değerlendirmeye alınmaz.

·Yarışmaya kurmaca ve belgesel kısa film eserleri katılabilir. Bu türler dışında animasyon türü eserler değerlendirmeye alınmamak kaydıyla Yarışma Yönetimi tarafından yarışma dışı gösterimler yapılmak üzere kabul edilir.

·Yarışmaya, her türlü gösterime uygun teknik formatta (mxf, mov, vob, mpeg2, vb. uzantılı HD / SD / DV) çekilmiş filmler katılabilir.

·Yarışmaya gönderilecek kopyalar gösterime uygun resim ve ses özellikleri taşımalıdır. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kaydedilmiş eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·Yarışmaya, yapımı01 Ocak 2010tarihinden sonra gerçekleştirilmiş eserler katılabilir.

·Yarışmaya daha önce yarışmalara katılmış ve ödül almış eserler de katılabilir.

·Katılımcılar, yarışmaya birden fazla eser ile katılabilir.

·İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, filmin DVD kopyaları yarışma merkezine teslim edilse dahi başvuru tamamlanmış sayılmaz.

·Yarışmaya son katılım tarihi 21 Eylül 2014′tür.

·Seçici Kurul kararı kesindir ve değiştirilemez.

Yarışmacılar;

Kurmaca ve Belgesel Kategorilerinde yarışacak eserler için,

·imzaladıkları başvuru formunu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar),

·eserin, Türkçe ya da İngilizce sesli veya altyazılı, üzerinde filmin adı, süresi, yapım tarihi yazılı olan üç adet DVD kopyasını,

·Türkçe ya da İngilizce diyalog metnini,

·eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

·yönetmenin CD/DVD’ye kaydedilmiş dijital fotoğrafını, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

·yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisini,

·varsa tanıtım malzemelerini ( Afiş, Broşür v.s.) ve esere ait tanıtım fragmanını ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )

En İyi Gerçekleştirilmemiş Senaryo kategorisinde yarışacak eserler için,

·imzaladıkları başvuru formunu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar),

·.doc (Microsoft Word) formatında yazılmış Türkçe ya da İngilizce metnin 1 adet çıktısını,

·üzerinde eserin adı yazılı 3 adet CD/DVD kopyasını

·senaryo yazarının CD/DVD’ye kaydedilmiş djital fotoğrafını, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

·senaristin kısa bir özgeçmişini,

en geç son başvuru tarihi olan 21 Eylül 2014 tarihine kadar Çerkes Derneği’ne ulaştırmış olmalıdır.

8.SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

·Seçici Kurul her iki kategori için aynı kurul olmak üzere 5 üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından seçilirler.

·Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

·Çerkes Derneği Yönetim Kurulu, Seçici Kurulda bir üye bulundurur.

·Başvuru yoğunluğu dikkate alınarak, toplantıların sayısına ve çalışma yöntemine Seçici Kurul tarafından karar verilir.

·Seçici Kurul ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık, sanatsal nitelik ve içeriğin işlenen konuya uygunluğunu gözeterek verir.

·Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

·Seçici Kurul Başkanı dâhil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

·Seçici Kurullar, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması Düzenleme Kurulu’na teslim ederler.

·Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek En İyi Film dahil iki filmi belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir. Ödüller, Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katkıda bulunan kişi/kuruluşlar adına verilebilir.

·Başvuru yoğunluğu dikkate alınarak ön değerlendirme yapılabilir. Ön değerlendirmeyi yapacak olan Seçici Kurul, yarışmanın Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

·Seçici Kurul en az üç kişiyle toplanır.

9.SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar,

·19 Ekim 2014Pazargünü yapılacak bir Ödül Töreni’yle açıklanır,

·yarışma internet sayfası www.cerkeskisafilm.org ve Çerkes Derneği İnternet sayfası www.cerkes.org.tr aracılığıyla ilan edilir.

10.ÖDÜLLER

Ödüller, Kurmaca ve Belgesel kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir:

Kurmaca Kategorisi

En iyi kurmaca ödülü: 4.000 TL

Mansiyon: 1.000 TL

Belgesel Kategorisi

En iyi belgesel ödülü: 4.000 TL

Mansiyon: 1.000 TL

En İyi Gerçekleştirilmemiş Senaryo

En İyi Senaryo Gerçekleştirme Desteği: 3.000 TL

11.ÖDÜLLERİN ÖDEME ŞEKLİ

Kurmaca ve Belgesel Kategorilerindeki ödüller 2015 Yılı Ocak ayı içinde hak sahiplerinin bildireceği banka hesaplarına yatırılacaktır.

En İyi Gerçekleştirilmemiş Senaryo kategorisinde birincilik ödülü gerçekleştirme desteği olduğundan Yarışma Galasından itibaren 1 yıl içinde (Ekim 2015’e kadar) Film yapımının bitmesi ön koşuluyla hak sahibinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır. Desteğe hak kazanan senaristle yarışma sonuçlarının açıklanacağı 19 Ekim 2014 tarihinden itibaren 15 gün içinde gerçekleştirme koşullarını belirleyen bir sözleşme yapılacaktır.

12.GENEL KOŞULLAR

·Koşullara uymayan başvurular, Düzenleme Kurulu, Ön Eleme Kurulu veya Seçici Kurul tarafından elenebilir.

·Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.

·Çerkes Derneği, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, her türlü amaç ve şekilde yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

·Yarışmaya katılım için teslim edilen her türlü görsel malzeme, basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

·Bu şartnamede yazılı koşullar, Türkçe dilinde olup, İngilizce’ye çevrilmiştir. Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe versiyon esas alınır.

·Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, Çerkes Derneği Yönetim Kuruluna aittir.

·Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Çerkes Derneği Yönetim Kuruluna aittir.

·Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

13.ÖZEL KOŞULLAR

·Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan DVD formatındaki kopyalar ticari olmayan gösterimler için yapımcı izni aranmaksızın kullanılabilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir.

·Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istenirse, Çerkes Derneği yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

·Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

14.ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru: 21 Eylül 2014

Gala ve Ödül Töreni: 18-19 Ekim 2014

15.DÜZENLEME KURULU

·Fatih Ersem

·Bislan Jaloqua

·Özge Şahin

·Nart Gençalp

·Canberk Sungur

16.SEÇİCİ KURUL

·Sezgin Türk (Yönetmen)

·Didem Şahin (Yapımcı&Yönetmen)

·Maruf Şinik (Görüntü Yönetmeni)

·İbrahim Dizman (Senarist)

·Erdoğan Boz (Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

17.BAŞVURULAR

Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu www.cerkeskisafilm.org İnternet adresinden edinecekleri başvuru formunu doldurarak;

Çerkes Derneği
Şenyuva Mah.
Mecnun Sok. No: 44
Beştepe/ANKARA

adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırabilirler.

BAŞVURULAR

Yarışmaya katılmak isteyenler buradan indirebilecekleri başvuru formunu doldurup imzalayarak;

Çerkes Derneği
Şenyuva Mah.
Mecnun Sok. No: 44
Beştepe/ANKARA

adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırabilirler.

Lütfen başvurmak istediğiniz kategoriye uygun başvuru formunu indiriniz.

Formları .doc (Microsoft Word) ya da .pdf (Adrobat Reader) formatında indirebilirsiniz.

Kurmaca / Belgesel

Başvuru Formu .doc/ .pdf

Senaryo

Başvuru Formu .doc/ .pdf

 

73 kere görünlülendi