Romanlardan sonra “Fikir Kitaplarını” değerli buluyorum. Her şeyin özü, kaynağı, membası, yatağı, diyarı has olduğu gibi, fikrin de tutarlısı, anlamlısı, bağlayıcı nedenleri ile birlikte ortaya koyulanı önemli ve değerlidir. Fikir adamlarından da Ali Şeriatiyi değerli buluyorum. Fikir adamımız “Sanat” adlı eserinde eleştiri bağlamında; dinde, edebiyatta, tiyatroda, bilimde, tarihte, ahlakta ve özgürlükte sanatın durduğu noktayı, düşünürlere ve çağlara göre değerlendirmiş. “Din bir afyondur” diyen Marx’ın ve “Din toplum karşıtıdır, bilim karşıtıdır” diyen Lenin’in, yine kendi söylemleri ile çeliştiklerini ustalıkla izah eden Ali Şeriatiyi fikir içerikli eserler okuyan bütün okurlara tavsiye ederim. 25-12-2013 ilteriş

32 kere görünlülendi